Aktiver SNMP på ESX host, gennem PowerCLI

VMWare giver flere muligheder for at overvåge ESX servere, bl.a. dres VMWARE_API, men man kan også trække nyttige informationer ud gennem f.eks. SNMP, ligesom det tit er lettere at integrere SNMP i færdige overvågnings produkter.

Jeg har ladet mig fortælle at kun kan lade sig gøre på betalte versioner, og ikke den gratis version.

Guiden bygger på at du benytter PowerCLI.

Start PowerCLI og kør følgende kommandoer:

# Forbind til ESX server
Connect-VIServer -Server esxihost.domain.tld

# Gem SNMP objected i en variabel, denne skal vi bruge senere
$snmpObj = Get-VMHostSnmp -Server $defaultViServer

# Aktiver SNMP
Set-VMHostSnmp -HostSnmp $snmpObj -Enabled:$true

# Opsæt et read-only community, i dette tilfælde public
Set-VMHostSnmp -HostSnmp $snmpObj -ReadOnlyCommunity "public"

Du vil blive prompted for dine bruger oplysninger undervejs.