Brug Amazon S3, som fil system på Debian

Jeg har længe gået og genovervejet vores backup strategi, der er jo mange aspekter af Backup, der skal tænkes ind.

Økonomi er en af dem, så jeg har kastet min kærlighed lidt på at lave Backup til Amazon S3.

Du betaler ikke for data du uploader, kun den du henter, så det er kun når uheldet er ude (og når vi tester vores backup) vi betaler for at hente vores Backup igen.

På backup delen bruger vi Bacula, så min tanke er at mounte S3 som et drev, og skrive backupen her til.

Heldigvis er der nogle søde mennesker der har lavet S3fs til fuse, og forholdvis let, kan det installeres på Debian.

Start med at installere fuse-utils:

[email protected]:~$ sudo aptitude install fuse-utils

Hent standard pakker og libfuse-dev, til senere brug, når vi skal installere s3fs:

[email protected]:~$ sudo aptitude install build-essential pkg-config libfuse-dev libcurl4-openssl-dev libxml2-dev

Hent dernæst s3fs-fuse, fra deres github repository:

[email protected]:~$ wget https://github.com/s3fs-fuse/s3fs-fuse/archive/master.zip

Pak filen ud, og compiler denne, jævnfør deres Wiki:

[email protected]:~$ unzip master.zip
[email protected]:~$ cd s3fs-fuse-master/
[email protected]:~/s3fs-fuse-master$ ./autogen.sh
[email protected]:~/s3fs-fuse-master$ ./configure --prefix=/usr
[email protected]:~/s3fs-fuse-master$ make
[email protected]:~/s3fs-fuse-master$ sudo make install

Hernæst er det installeret, og vi kan starte konfigurationen af credentials.

I filen /etc/passwd-s3fs skal du angive en adgangsnøgle fra Amazon.

Når du er logget ind i din AWS Console, vælger du “Security credentials”, her kan du, under “Access Keys (Access Key ID and Secret Access Key)”, lave et nyt nøglepar:Screenshot 2014-05-14 08.07.44

Herefter gemmer du det i filen, og giver den de rette rettigheder:

[email protected]:~$ sudo echo "AKIAJNE5WZZBOFMA4COA:4pFTzw9kIVgd0kdZCMorn0BNJVqcURJ0hGCZEI/H" > /etc/passwd-s3fs
[email protected]:~$ sudo chmod 600 /etc/passwd-s3fs

Nu burde du kunne mounte din S3 Bucket:

[email protected]:~$ mkdir -p /mnt/aws
[email protected]:~$ sudo s3fs s3bucketname /mnt/aws

Hvis du skal mounte den gentagne gange, kan du med fordele tilføje det til din /etc/fstab:

s3fs#s3bucketname /mnt/aws fuse allow_other,_netdev,nosuid,nodev 0 0

Bonus info – Amazon AWS Free Usage Tier

Amazon har en såkaldt “Free tier” i 12 måneder, hvor du kan få en S3 Bucket på 5GB gratis, og en EC2 Micro instance gratis, såhar du mulighed for at teste det hele af inden du sætter det i søen.

Derudover laves Buckets til en “zone”, i Europa kan du vælge Irland, men vil du skilte med Backup på flere geografiske lokationer, kan du lave buckets i f.eks. Europa og USA.